09916857670
0

آموزش تعمیر آب میوه گیر

امروزه دستگاه های آبمیوه گیری در طرح ها و مدل های متنوع به بازار عرضه می گیردد. در اینجا به شرح آب میوه گیری که مجهز به سری مخلوط کن است می پردازیم. موتور این آب میوه گیری از نوع اونیورسال است و اجزاء آن به شرح زیر می باشد:

آموزش تعمیر آبمیوه گیری

اجزاء شکل عبارتند از:

1-  اهرم آبمیوه گیری  |  2- درپوش ظرف آب میوه گیری  |  3- صافی یا توری آب میوه گیری  |  4- ظرف آب میوه گیری  |  5- درپوش دهانه  |  6- کلاهک صفحه برنده  |  7- پیچ محکم کننده صفحه برنده  |  8- واشر قفل کننده  |  9- صفحه برنده  |  10- کلاهک لاستیکی  |  11- پیچ موتور (بالایی)  |  12- لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی)  |  13- محفظه موتور  |  14- 15- گیره A,B هستند  |  16- صفحه کلید  |   17- کلید  |  18- دیود  |  19- دواشر تنظیم کننده A  |  و 20- واشر تنظیم کننده B است.  |  21- موتور  AC اونیورسال  |  22- زغال کربنی  |  23- خازن  |  24- پیچ موتور پایینی  |  25- سیم رابط  |  26- صفحه پایینی دستگاه  |  27- صفحه مشخصات  |  28- برس تمیز کننده  | 29- برس  |  30- کارتک  |  31- درپوش  |  32- ظرف شیشه ای یا بلوری لاستیک دور ظرف  |  33- تیغه برنده  |  34- واشر فنری  |  35- واشر  |  36- حتقه بالا رونده  |  37- واشر  |  38- متصل کننده بالایی 

طریقه باز کردن دستگاه

1- باز کردن صفحه تیغه برنده

الف- درپوش تیغه را بردارید.

ب- با استفاده از پیچ گوشتی نگهدارنده تیغه را بردارید.

ج- تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خود خارج کنید.

2- بازکردن صفحه زیر دستگاه و موتور

الف- صفحه زیری دستگاه توسط بازکردن سه عدد پیچ باز می شود.

ب- ترمینال های متصل به موتور را بردارید و سپس موتور را جدا کنید.

ج- ترمینال های متصل به موتور را بردارید و سپس موتور را جدا کنید.

3- بازکردن کلید و صفحه کلید

الف- صفحه زیر دستگاه را بردارید.

ب- دو پیچ کلید را باز کنید.

ج- اتصال ترمینال های کلید را بکشید.

د- برای برداشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید و آن را از بدنه جدا کنید.

4- بازکردن زغال های کربنی

الف- موتور را بردارید.

ب- ترمینال های زغال ها را از نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال های راست و چپ را با هم بردارید.)

5- طریقه تعویض سیم رابط

الف- صفحه زیری را باز کنید.

ب- سیم رابط را از محفظه موتور بازکرده و آن را با سیم رابط نو تعویض کنید.

6- بازکردن گیره B و A شکل (clamp A - clamp B)

الف- صفحه زیر دستگاه را باز کنید.

ب- خار (E) هر دو گیره را بردارید. سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره های A و B را علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتیاق نکنید.

7- بازکردن تیغه و ظرف یا شیشه مخلوط کن

الف- درپوش را بردارید سپس نگهدارنده شیشه را به طرف بالا بکشید.

ب- با دقت حلقه درپوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه ساعت بیرون بیاورید.

ج- تیغه را با یک پارچه بپیچید و به دقت در محلی بگذارید.

د- اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید و نگهدارنده تیغه را خارج کنید.

ه- تیغه و نگهدارنده و واشرها را به ترتیب خارج کرده و شماره گذاری کنید تا موقع مونتاژ آن دچار اشتباه نشوید.

سرویس و نگهداری آب میوه گیری

۱– قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است 

2– محفظه موتور را هرگز ز داخل آب نکنید.

۳– قبل از استفاده آب میوه‌گیری دوشاخه و سیم رابط آن را را چک کنید.

۴– آبمیوه گیری را روی مکان صاف بگذارید.

۵– قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.

۶- هرگز موقع کار دستگاه انگشت، قاشق، چنگال و غیره داخل محفظه آبمیوه گیری نکنید.

۷– قبل از دور گرفتن کامل موتور، میوه را درون محفظه قرار ندهید.

۸– در صورت گیر کردن موتور و از حرکت باز ماندن آن، فوراً موتور را خاموش کنید.

عیب یابی و تعمیر آبمیوه گیری

عیب ۱–  موتور حرکت نمی کند.

علت ۱– کلید یا سیم رابط خراب است.

رفع عیب ۱– کلید را تعویض کنید، سیم رابط را تعمیر یا تعویض کنید.

 

عیب ۲– موتور صدا می کند اما نمی چرخد.

علت 2– بلبرینگ یا بوش خراب است.

رفع عیب ۲– در چنین حالتی ابتدا فوراً موتور را خاموش نمایید موتور را باز کرده بلبرینگ را گریس کاری کرده و بوش را روغن کاری کنید.

 در صورت خراب بودن  آن ها را تعویض کنید.

عیب ۳– موتور صدا می کند اما نمی چرخد.

علت ۳– اجسام سخت بین گردنده و تیغه گیر کرده است.

رفع عیب ۳– بلافاصله موتور را خاموش کنید، و آن را در بیاورید.

عیب ۴– موتور زیاد گرم می کند.

علت ۴– ولتاژ زیاد است.

رفع عیب ۴– ولتاژ را کنترل و آن را تنظیم نمایید.

عیب ۵– موتور زیاد گرم می کند.

علت ۵– موتور نیم سوز است.

رفع عیب ۵– موتور را تجدید سیم پیچی کرده یا تعویض کنید.

عیب ۶– موتور زیاد گرم میکند.

علت ۶– محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است.

رفع عیب ۶– قطعه را عوض کنید.

 

عیب ۷– موتور زیاد گرم می کند.

علت ۷– موتور بدون بار کار می کند.

رفع عیب ۷– مطمئن باشید که میوه در محفظه وجود دارد.

 

عیب ۸– موتور زیاد گرم می کند.

علت ۸– بار زیاد یا اجسام سخت داخل محفظه از حرکت تیغه جلوگیری می کند.

رفع عیب ۸– به دستور العمل وسیله مراجعه و کار دستگاه را بررسی کنید.

 

عیب ۹– از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.

علت ۹– موتور داغ کرده است.

رفع عیب ۹– قسمتی که گرم شدن موتور را شرح داده ایم مراجعه و رفع عیب نمایید.

 

عیب ۱۰– از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.

علت ۱۰– مایع به داخل موتور نشت کرده است.

رفع عیب ۱۰– دستگاه را توسط واشر آب بندی کنیم.

 

عیب ۱۱– از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.

علت ۱۱– موتور رطوبت هوا را جذب کرده است.

رفع عیب ۱۱– موتور را خشک کنید.

 

 عیب ۱۲– دستگاه لرزش و صدا دارد.

 علت ۱۲– تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است و ظرف از حالت بالانس خارج شده است.

 رفع عیب ۱۲– صافی را تمیز کنید. اگر گلویی با تیغه برنده فاصله زیادی داشته باشد انتهای میوه ها به یکباره درون محفظه رفته و یک طرف ظرف در حال چرخش را سنگین‌تر می‌کند. که که موجب لرزش زیادی می شود. و آب میوه گیری از جای خود حرکت می کند، گلویی را تعویض کنید.

 

‏عیب ۱۳– دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت ۱۳– صافی از حالت نرمال خود خارج شده است.

رفع عیب ۱۳– صافی را تعویض کنید.

عیب ۱۴– دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت  ۱۴– گیره ها کاملاً متصل شده اند.

رفع  عیب ۱۴– آنها را کنترل و کاملاً ببندید.

 

عیب ۱۵– دستگاه لرزش و صدا دارد.

علت ۱۵– دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است.

رفع عیب ۱۵– دستگاه را در یک سطح تراز قرار دهید.

 

عیب ۱۶– نصب و جابجایی صافی مشکل است.

علت ۱۶– اجسام خارجی بین پایه تیغه و پایه صافی جمع شده است.

رفع عیب ۱۶– آنها را  خارج نمایید.

 

عیب ۱۷– آبمیوه کاملا گرفته نمی شود.

علت  ۱۷– تیغه خراب است.

رفع عیب ۱۷– تیغه را تعویض کنید.

 

عیب ۱۸– آبمیوه کاملاً گرفته نمی شود.

علت ۱۸– صفحه زیر تیغه و تیغه زیاد است.

رفع عیب ۱۸– ۲ یا ۳ واشر تنظیم کننده روی شافت موتور قرار دهید.

 

عیب ۱۹– آب میوه از دستگاه  نشت می کند.

علت ۱۹– ظرف شکسته است.

رفع عیب ۱۹– درپوش یا ظرف زیر درپوش را تعویض کنید.

 

عیب ۲۰– دستگاه  نشت می کند.

علت ۲۰– لرزش دستگاه زیاد است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید دوربین مداربسته با کمترین قیمت وارد فروشگاه سلام تعمیر شوید
 خرید تکی و عمده دوربین مداربسته زیرقیمت بازار
فروشگاه سلام تعمیر
close-image