09916857670
0

آموزش گام به گام تعمیر هواکش برقی

نکات ایمنی

مانند تصویر بالا قبل از شروع کار عملی سیم های رابط هواکش را کاملا از برق جدا کنید. هنگام بازکردن قاب هواکش، دقت کنید تا خار پلاستیکی نگهدارنده قاب آسیب نبیند.

آموزش تعمیر هواکش برقی

هنگام بازکردن هواکش از پیچ گوشتی مناسب مشابه تصویر بعدی استفاده کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در صورت کهنه بودن موتور هواکش، ابتدا محل تماس بوش و محور و قسمت بیرونی محور را به وسیله روغندان روغن کاری کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از روغن کاری محور و محل تماس بوش و محور قسمت بیرون محور موتور را با پارچه ی بدون پرز کاملا تمیز کنید تا بوش نصب شده روی درپوش به راحتی از محور بیرون بیاید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

محل قرارگرفتن درپوشها را در طرفین موتور با ماژیک علامت گذاری کنید تا هنگام بستن جا به جا نشود..

آموزش تعمیر هواکش برقی

هنگام بیرون آوردن روتور از داخل استاتور، دقت کنید تا عایق و سیم پیچ بالشتک ها آسیب نبینند.

پس از تعمیر موتور هواکش، ابتدا به وسیله اهم متر اتصال بدنه ی استاتور را آزمایش کنید. مقاومت عایقی بالشتک ها مطابق تصویر زیر بایستی 10 مگا اهم و یا بیشتر از آن باشد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

هنگام تعویض بوش درپوش، دقت کنید که زایده یا خار فلزی نگهدارنده بوش آسیب نبینند.

هنگام تعویض بوش هواکش، دقت کنید تا اجزا و قطعات نگهدارنده بوش به ترتیب روی درپوش سوار شوند و قطعات را قبل از نصب کاملا تمیز کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

هنگام بستن و سوار کردن اجزا و قطعات هواکش از خم کردن سرپیچ های نگهدارنده قطعات جدا خودداری کنید

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از تعمیر هواکش و قبل از نصب آن، ابتدا هواکش را آزمایش کنید و در صورتی که هواکش بدون اشکال کار می کند و جهت حرکت پروانه ی هواکش صحیح است، دستگاه را در محل آن نصب کنید.

نکات ایمنی

1- قبل از شروع کار عملی نکات ایمنی گفته شده در ابتدای آموزش را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

2- در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

3- به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

روش بازکردن قاب جلوی هواکش

قبل از شروع این مرحله مطمئن شوید که سیم های رابط هواکش به برق اتصال ندارد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر زیر خار پلاستیکی نگهدارنده قاب رویی هواکش را آزاد کنید.

روش بازکردن هواکش از روی قاب شیشه ای

مطابق تصویر زیر به وسیله آچار تخت 7 میلی متری، یا آچار مناسب دیگر، مهره پیچ محکم کننده قطعات هواکش را از یک طرف محکم بگیرید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

هم زمان با نگهداشتن مهره پیچ مطابق تصویر بالا از یک طرف، از طرف دیگر هواکش با پیچ گوشتی تخت پیچ محکم کننده دو قاب هواکش را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

قاب پلاستیکی نگهدارنده هواکش را مطابق تصویر زیر به آرامی به سمت بالا حرکت دهید تا از محل خود روی قاب جدا شود. توجه داشته باشید که این قاب برای نصب هواکش روی شیشه یا در منظور شده است.

آموزش تعمیر هواکش برقی

تصویر زیر قاب پلاستیکی را نشان می دهد که از قاب بدنه ی هواکش جدا شده است.

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از بیرون آوردن قاب پلاستیکی، قاب شیشه ای را مطابق تصویر زیر به آرامی به طرف بالا حرکت دهید تا از قاب پلاستیکی بدنه ی هواکش جدا شود.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر زیر قاب های هواکش، پیچ محکم کننده و قاب شیشه ای نگهدارنده هواکش را مشاهده می کنید.

روش بازکردن موتور از قاب بدنه ی هواکش

به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ های نگهدارنده موتور به قاب بدنه را مطابق تصویر زیر بازکنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مجموعه موتور و پروانه ی هواکش را مطابق تصویر زیر از قاب بدنه ی دستگاه بیرون بیاورید.

Electric fan repair training

سیم رابط موتور هواکش را مطابق تصویر بعدی به آرامی از قاب پلاستیکی بدنه ی دستگاه بیرون بیاورید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر زیر موتور با پروانه ی مکنده ی هوا، قاب پلاستیکی بدنه و پیچ های محکم کننده ی دستگاه هواکش را مشاهده می کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

موتور را مطابق تصویر زیر با یک دست محکم بگیرید و با دست دیگر پروانه ی هواکش را در جهت فلش از محور موتور بیرون بکشید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر بعدی موتور قطب چاکدار و پروانه ی مکنده ی هوا را مشاهده می کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

تصویر زیر محل نصب پروانه روی محور موتور را نشان می دهد. در این محل شیارها و فنری که جهت نصب محکم پروانه روی محور مشاهده می شود.

آموزش تعمیر هواکش برقی

روش بازکردن اجزای موتور و آزمایش بالشتک های استاتور

تصویر زیر موتور قطب چاکدار و دو قطب هواکش تصویر بعدی را نشان می دهد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر زیر به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ های نگهدارنده درپوش ها و استاتور را باز کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

محل تماس محور موتور و بوش درپوش و قسمت بیرونی محور را با روغندان و روغن مناسب روغن کاری کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

به وسیله پارچه بدون پرز، قسمت بیرونی محور موتور و محل تماس محور و بوش را کاملا تمیز کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

طرف دیگر بوش درپوش و قسمت بیرونی محور موتور را مطابق تصویر زیر روغن کاری کنید.

به وسیله پارچه نرم بدون پرز محور و محل تماس محور و بوش با درپوش موتور را کاملا تمیز کنید تا بوش به راحتی از درپوش بیرون بیاید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

به وسیله ماژیک درپوش سمت محور را با حرف F مشخص کنید تا هنگام بستن قطعات درپوش ها جا به جا نشوند.

آموزش تعمیر هواکش برقی

توجه

این نکته بسیار مهم است و حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

درپوش عقب موتور را با حرف B مشخص کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر زیر درپوش سمت محور را از محل آن بیرون بیاورید.

درپوش سمت عقب موتور را مطابق تصویر زیر از محور موتور به آرامی بیرون بیاورید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

توجه

در این مرحله باید محل قرار گرفتن سر روتور و ته روتور را در داخل استاتور علامت گذاری کنید.

پس از بازکردن درپوش های موتور، مطابق تصویر زیر روتور را به آرامی به سمت بالا فشار دهید و دقت کنید تا روتور هنگام بیرون آمدن از استاتور به بالشتک ها و عایق آن ها آسیب نرساند.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر زیر روتور از داخل استاتور بیرون آمده است.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر زیر مقاومت اهمی دو سربالشتک ها را با اهم متر اندازه گیری کنید. مقدار مقاومت اهمی بویین های استاتور موتور هواکش در تصویر زیر، 409 اهم اندازه گیری شده است.

آموزش تعمیر هواکش برقی

هشدار

مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد.

مقاومت عایقی بین سر سیم یکی از بالشتک ها را با بدنه ی استاتور، مطابق تصویر زیر با اهم متر اندازه گیری کنید. این مقاومت باید 10 مگا اهم یا بیش تر از 10 مگا اهم باشد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در صورتی که مقاومت عایقی بین سر سیم یکی از بالشتک ها و بدنه ی استاتور حدود چندین کیلو اهم بود، بایستی نسبت به تعویض استاتور یا موتور اقدام کنید. در تصاویر بعدی قسمت های چاکدار دو طرف استاتور را مشاهده کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

تصویر زیر اجزا و قطعات موتور قطب چاکدار هواکش را نشان می دهد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

روشن بازکردن و تعویض بوش ها با نگهدارنده پیچی

مطابق تصویر زیر پیج های بست فلزی نگدارنده بوش روی درپوش را با پیچ گوشتی تخت مناسب باز کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از بازکردن دو پیچ محکم کننده و برداشتن بست فلزی، نگهدارنده فنری روی بوش را مطابق تصویر زیر با دم باریک بردارید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر بعد بوش روی درپوش را با دم باریک از محل آن بیرون بیاورید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر زیر نمود دور بوش را با دم باریک از روی درپوش بردارید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر بعدی اجزای نگهدارنده بوش، بوش و درپوش موتور هواکش را مشاهده می کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر بعدی بوش خراب هواکش را مشاهده می کنید. در اثر کار مداوم هواکش و عدم روغن کاری بوش، لقی و محور زیاد شده و بایستی آن را تعویض کرد.

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از تعویض بوش و قبل از بستن اجزا و قطعات موتور، بوش و نمد دور بوش را با روغندان روغن کاری کنید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

روش بازکردن و تعویض بوش با نگهدارنده خاری

در تصویر زیر درپوش، بوش و بوش نگهدار یک نوع دیگر هواکش را نشان می دهد که نگهدارنده بوش آن از نوع خاری است.

آموزش تعمیر هواکش برقی

مطابق تصویر بعدی خار بوش نگهدار را با کمک انبردست و دم باریک به آرامی از نگهدارنده خار آزاد کنید.

پس از برداشتن نگهدارنده بوش که خار دو طرف آن آزاد شده، نمد دور بوش را با دم باریک از محل آن بردارید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

پس از برداشتن بوش نگهدار و نمد دور بوش، به وسیله دم باریک بوش خراب را از محل نصب آن بردارید.

آموزش تعمیر هواکش برقی

در تصویر بعدی بوش، نگهدارنده بوش، نمد دور بوش، بوش خراب و درپوش موتور را مشاهده می کنید.

پس از تعویض و نصب بوش نو، خارهای دو طرف بوش نگهدار را به آرامی به وسیله دم باریک زیر نگهدارنده خار قرار دهید.

پس از نصب بوش نو و قبل از بستن اجزا و قطعات موتور هواکش به وسله ی روغندان، بوش و نمد دور بوش را روغن کاری کنید.

عیب یابی و تعمیر هواکش برقی

آموزش تعمیر هواکش برقی
آموزش تعمیر هواکش برقی

ا- عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

2- برای بسات قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله ی بازکردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.

3- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه مونتاژ مدارالکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید، استفاده کنید.

4- هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مخصوص بوش موتور های کوچک روغن کاری کنید.

نکات مهم

1- پس از بستن هواکش، دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

2- چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار تغذیه با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد و سرعت چرخش پروانه و صدای آن عادی باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را ورد استفاده قرار داد.

دانلود PDF مقاله آموزش تعمیر هواکش برقی

ویدیو آموزش ساخت هواکش

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *