کد تخفیف= off-400

شرایط استفاده از کد تخفیف

1- تاریخ انقضای این کد تخفیف از 1 مرداد تا 30 شهریور است.

2- کد تخفیف یکبار مصرف می باشد.