09916857670
0

ارتباط با ما

  آموزش تعمیر
  مدال

  مجموعه سلام تعمیر با پشتکار اما کمبود های فراوان مالی و امکانات کار خود را شروع کرد و سپس با استراتژی و پلن های موازی سعی بر پیاده سازی اهداف کوتاه و بلند مدت خود کرد.

  سرمایه اصلی سلام تعمیر لبخند رضایت مشتریانش است.

  پست الکترونیک

  [email protected]

  شماره تماس

  09916857670

  آدرس

  بوشهر - ریشهر - کوچه صدف 2 - دریادلان 2