09916857670
0

آموزش تصویری تعمیر پلوپز و آرام پز

دستگاه نشان داده شده در تصویر زیر به عنوان پلوپز و آرام پز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تعمیر پلوپز و آرام پز

مرحله 1

طبق تصویر زیر به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب دو عدد پیچ نگهدارنده دسته در دستگاه را باز کنید.

تعمیر پلوپز و آرام پز
علامت خطر

دقت کنید مراقب باشید تا شیشه در، از روی آن نیفتد.

مرحله 2

پس از باز کردن پیچ ها، طبق تصویر بعدی دسته را از در پلوپز – آرام پز بردارید. شیشه نیز آزاد می شود. شیشه را در محل امنی نگهداری کنید.

روش باز کردن دسته های پلوپز - آرام پز برقی

مرحله 3

طبق تصویز زیر به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ های محکم کننده ی دسته به بدنه ی دستگاه را یک به یک شل و سپس آن ها را کاملا باز کنید و پیچ ها را از روی دسته بردارید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

مرحله 4

بعد از برداشتن دو پیچ دسته، دسته ی پلاستیکی را همراه با عایق حرارتی محافظ دسته از روی بدنه ی دستگاه بردارید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

روش باز کردن پایه ها و صفحه زیری دستگاه

مرحله 5

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ی پایه به بدنه ی دستگاه را باز کنید.

بعد از باز کردن پیچ ها، پایه ها و صفحه ی زیری پلوپز آرام پپز را که از انتقال حرارت به خارج از دستگاه جلوگیری می کند بردارید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

روش نقشه برداری و بازکردن سیم های رابط

مرحله 6

قبل از باز کردن سیم های رابط دستگاه، ابتدا نحوه ی سیم کشی داخل دستگاه را با استفاده از رنگ سیم ها و ارتباط فیزیکی آن ها با اجزای دستگاه را مورد بررسی دقیق قرار دهید. سپس نقشه آن را رسم کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه با اشکال مواجه نشوید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

مرحله 7

ارتباط صفحه کلید و دو شاخه مخصوص پلوپز – آرام پز را طبق تصویر زیر مشخص کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه سیم های رابط از نظر طول به طور صحیح اتصال داده شود.

تعمیر پلوپز و آرام پز

مرحله 8

بعد از برداشتن نقشه مدار الکتریکی دستگاه سر سیم های سیم رابط را باز کنید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

روش باز کردن قاب کلید و چراغ نشان دهنده

مرحله 9

پیچ نگهدارنده قاب به بدنه را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

مرحله 10

بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده قاب به بدنه، قاب را طبق تصویر زیر از بدنه جدا کنید.

مراقب باشید

مراقب باشید

هنگام جدا کردن مواظب خار پایین قاب باشید.

مرحله 11

همانطور که در تصویر بعد مشاهده می شود محل استقرار کلید دو پل با چراغ نشان دهنده مشخص است.

در صورت خرابی کلید یا خرابی چراغ نشان دهنده می توانید پیچ های مربوط به هر کدام را باز کنید یا در صورتی که خاری باشند خار آن ها را آزاد و سپس تعویض کنید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

روش تنظیم ترموستات بی متالی پلوپز- آرام پز

مرحله 12

چنانچه ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت که نقطه ی تنظیم آن ها ثابت است از تنظیم خارج شودمی توانید به روش های زیر آن ها را مجددا تنظیم کنید.

روش اول

بدون باز کردن ترموستات می توانید توسط پیچ تنظیم ترموستات، طبق تصویر بعدی با پیچ گوشتی مناسب آن را با دقت تنظیم کنید.

در این روش اگر ترموستات، دیر قطع می کند پیچ تنظیم را در جهت عقربه ساعت و در صورتی که زود قطع می کند در جهت خلاف حرکت عرقه های ساعت می چرخانید تا ترموستات تنظیم شود.

روش دوم

در این روش با بازکردن ترموستات از محل خود طبق تصویر زیر می توانید عمل تنظیم را با مشاهده ی فاصله ی بین پلاتین ها دقیق تر انجام دهید.

تعمیر پلوپز و آرام پز

در تصویر زیر با استفاده از روش دوم ترموستات تنظیم می شود این ترموستات دیر تر از زمان معمول مدار را قطع می کند بنابر این زمان عملکرد آن می بایست کاهش یابد.

تعمیر پلوپز و آرام پز

برای کاهش زمان عملکرد ترموستات مانند تصویر با پیچ گوشتی دو سو، پیچ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمان عملکرد به مقدار تنظیمی قبلی برسد.

عملکرد ترموستات را با بستن مدار و کنترل درجه حرارت مورد بررسی قرار دهید.

در بعضی از ترموستات ها، عایق بین صفحه حساس به دما که در سمت چپ عایق تصویر قرار دارد و بازوی مربوط به پلاتین متحرک که در سمت راست عایق نشان داده شده است از محل خود خارج می شود.

در این حالت باید ترموستات را باز کنید و عایق مربوطه را مجددا در محل خود قرار دهید تا ترموستات درست عمل کند.

تعمیر پلوپز و آرام پز

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسد.

پس از بستن دستگاه دو شاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عمکلرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی پلوپز - آرام پز برقی

ویدیو آموزش تعمیر پلوپز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *