09916857670
0

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

آب تنها ماده ای است که به هر سه حالت جامد (یخ) مایع (آب) و گاز (بخار آب) در طبیعت یافت می شود. نزدیک به 75% از سطح زمین را آب پوشانده است.

5/%97 این آب ها را آب شور دریاها و اقیانوس ها تشکیل می دهند. از آب شور نمی توان برای نوشیدن یا در بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده کرد.

ویژگی های فیزیکی آب

در طبیعت آب خالص یافت نمی شود و همیشه به مقداری مواد خارجی همراه است و دارای ویژگی های فیزیکی به شرح ذیل است:

1- جرم مخصوص: آب در دمای 4 سانتی گراد بیشترین جرم مخصوص خود را دارد و آن هزار کیلوگرم بر متر مکعب معادل یک کیلوگرم بر لیتر است.

2- نقطه جوش: آب در فشار یک اتمسفر (فشار جو در سرح دریاهای آزاد) در 100 درجه سانتی گراد به جوش می آید و به بخار تبدیل می شود.

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

3- نقظه انجماد: آب خالص در فشار یک اتمسفر در دمای صفر درجه یخ می بندد و حجم آن حدود 9% افزایش می یابد.

این پدیده ممکن است سبب شکستن لوله های آب و مخازن می شود. ضمنا یادآوری می کنیم که برخلاف آب، حجم اکثر مواد در اثر انجماد کاهش می یابد.

4- حل شد گازها در آب: حل شدن گاز در آب در دمای کم و فشار زیاد بیشتر است.

با گرم شدن آب گازهای محلول آب به تدریج از آن خارج می شوند. مثلا آب های زیرزمینی که مقدار گازهای محلول در آن ها زیاد است پس از رسیدن به سطح زمین به علت کم شدن فشار گاز محلول در خود را از دست می دهند.

5- هدایت الکترونیکی: آب خالص قابلیت هدایت الکتریسیته یا رسانایی ناچیزی دارد.

به طور کلی می توان آن را عایق الکتریسیته نارسانا دانست: ولی با ورود نمک های گوناگون به آب بسته به نوع و مقدار نمک، هدایت پذیری آب به شرت زیاد می شود.

شکل زیر نشان می دهد که با حل شدن نمک در آب، آب خاصیت هدایت الکتریکی پیدا می کند.

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

ویژگی های شیمیایی آب

سختی آب: یکی از ویژگی های شیمیایی آب سختی آن است. سختی آب به واسطه وجود نمک های کلسیم و منیزیم در آن ایجاد می شود و سختی از نظر پایداری دو نوع است:

الف) سختی ناپایدار (سختی کربناتی)

ب) سختی پایدار (سختی غیرکربناتی)

سختی ناپایدار یا سختی کربناتی: ناشی از وجود بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم در آب است. می توان با گرم کردن آبی که سختی موقت دارد یون های کلسیم محلول در آن را به صورت رسوب کربنات کلسیم درآورد و در نتیجه آب سخت را به آب نرم تبدیل کرد.

پیدایش لایه های آهکی درون کتری، سماور و لوله های مبدل آبگرمکن نشانه از وجود مقادیر اندکی بی کربنات کلسیم محلول (عامل سختی موقت) در آب های معمولی و آشامیدنی است.

سختی پایدار: به علت وجود ترکیبات دیگر از کلسیم و منیزیم در آب به وجود می آید و کربن در آن دخالت ندارد. مثلا سولفات ها، نیترات ها، کلرات ها، فسفات ها، سیلیکات های کلسیم و منیزیم سختی پایدار به وجود می آورند. سختی آب را برحسب میلی گرم در لیتر وppm می سنجند.

شکل زیر یک دستگاه سنجش سختی را نشان می دهد.

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

اثرات سختی آب آشامیدنی:

بدن انسان در برابر سختی آب حساسیت زیادی ندارد به طوری که می توان آب های سخت تا 350 میلی گرم در لیتر را به راحتی و آب های با سختی 500 میلی گرم در لیتر را در صورت ضرورت و برای مدت کوتاهی به مصرف آشامیدن رساند. لذا در تصفیه خانه های بیشتر شهرها به ویژه آن هایی که از آب سطحی استفاده می کنند کمتر به کاستن سختی آب مبادرت می ورزند. آب با سختی خیلی کم برای کاربرد در کارخانه ها مناسب است ولی از نظر آشامیدن خوشمزه نیست. آب آشامیدنی باید حداقل 30 میلی گرم در لیتر PPM30 سختی داشته باشد.

درجه اسیدی یا PH آب: درجه تمرکز یون های آزاد H مثبت را که بیانگر میزان خاصیت اسیدی آب است با PH و درجه تمرکز یون های آزاد OK منفی را که بیانگر میزان خاصیت قلیایی آن است با Poh نشان می دهند.

رسوب در آبگرمکن های دیواری

به کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم که روی جدار داخلی لوله ها بافی می ماند رسوب گفته می شود. میزان رسوب با توجه به شدت سختی آب در مناطق مختلف متفاوت است. اگر داخل یک کتری یا سماور را به دقت ملاحظه کنید می بینید که بعد از گذشت مدت زمانی روی جداره آن ها لایه ای از نمک های کلسیم و منیزیم پوشیده می شود و اگر به برطرف کردن آن ها اقدام نشود به مرور زمان ضخامت آن زیاد شده و باعث جلوگیری از انتقال گرما از کوره به آب داخل سماور می شود و آب سماور دیر به جوش می آید. لازم است هر از چند گاهی یک بار سماور یا کتری را با مواد رسوب گیر شست و شو داد تا بتوان از آن به نحو احسن استفاده کرد. همان طور که نمک های کلسیم و منیزیم روی جداره داخلی کتری و سماور را می پوشاند در داخل لوله های مبدل گرمایی آبگرمکن های دیواری نیز رسوب به وجود می آورد و باعث کاهش قطر لوله و کم شدن مقدار انتقال حرارت از شعله به آب می شود. در نتجه آبگرمکن نمی تواند به مقدار کافی آب گرم تولید کند و مصرف کند و مصرف کننده از کمبود آب گرم ناراضی است در حالی که به مقدار کافی گاز مصرف می شود و گرما تولید می شود که مقدار کافی گاز مصرف می شود و گرما تولید می شود که این خود باعث اتلاف انرژی گرمایی شده و به جداره بیرونی مبدل گرمایی آسیب وارد می کند و با توجه به گرم شدن رسوب های داخل لوله باعث ایجاد صدا می شود.

تذکر: اگر در یک ساختمان قدیمی مجبور به تعویض لوله های ساختمان که از نوع فلزی هستند شده باشید مشاهده می کنید که لوله آب گرم بیشتر از لوله آب سرد رسوب گرفته است و علت این امر بالا بودن دمای آب عبوری از داخل لوله است.

یکی دیگر از عواملی که باعث گرفتگی لوله مبدل گرمایی است، به صورت نقطه ای گرم شدن بالای شمعک است که وجود شعله شمعک در زیر لوله مبدل گرمایی باعث می شود در این نقطه گرفتگی بیشتر باشد در بعضی مواقع این گرفتگی به حدی زیاد است که دیگر  با هیچگونه مواد رسوب گیری قابل حل نبوده و مجبور به برش محل شده و گرفتگی را برطرف می کنیم و دوباره لوله را جوش کاری می کنیم.

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

در زمان استفاده نکردن از آب گرم چون شمعک دائم روشن است، آب موجود در بالای آن گرم شده و دمای آن به بالای 65 درجه سانتی گراد می رسد و باعث ایجاد رسوب به صورت نقطه ای می شود. در دستگاه های جدید به خاطر رفع این مشکل و صرفه جویی در مصرف انرژی شمعک حذف شده است.

مواد مذابی که در حین جوشکاری زانوهای U شکل مبدل گرمایی به داخل نفوذ می کنند از عوامل دیگر ایجاد رسوب هستند. زیرا به دلیل ایجاد مقاومت در یک نقطه باعث جمع شدن کربنات کلسیم و منیزیم در آن نقطه می شوند.

وسایل رسوب زدایی

برای برطرف کردن رسوب های داخل مبدل گرمایی از اسیدکلریدریک یا جوهرنمک رقیق (20%) استفاده می شود که این اسید در ظرف های مختلفی از بشکه های 220 لیتری تا ظرف های یک لیتری در بازار موجود است. نکته بسیار مهم و جدی در زمان استفاده از اسید این است که باید ظرف ها همیشه به صورت در بسته نگهداری شود.

زیرا گازهای حاصله باعث بروز مشکل در دستگاه تنفسی می شود و باید از هرگونه پاشش و ریختن آن روی سطوح دیگر جلوگیری شود و چنانچه پاششی اتفاق افتاد سریعا محل با آب شسته شود.

رسوب زدایی ثقلی

رسوب زدایی مبدل گرمایی به روش ثقلی به صورت زیر انجام می شود:

1- مبدل گرمایی را از محل خود خارج کرده و قبل از هر چیز نسبت به تخلیه آب موجود در آن اقدام می کنند که نحوه انجام آن بدین صورت است که یک طرف مبدل را در محل تخلیه آن قرار داده و از طرف دیگر با فشار هوا (دمیدن یا فوت کردن) آب مبدل را تخلیه می کنند.

2- به یک طرف لوله مبدل شیلنگ لاستیکی و طرف دیگر لوله پلاستیکی نوع pp  را متصل می کنند. لوله پلاستیکی باید از سطح مبدل گرمایی دارای ارتفاع مناسبی (حدود یک متر) باشد که در بالای این لوله یک قیف قرار می گیرد.

مبدل گرمایی را در تشت پلاستیکی بزرگ که درون آن به مقدار کافی آب باشد قرار می دهند تا چنانچه محلول رسوب گیری سرریز کند یا پاششی داشته باشد تغییر رنگ روی مبدل گرمایی ایجاد نشود. اگر در فصل سرما باشد بهتر است آب موجود گرم باشد تا رسوب گیری زودتر انجام شود.

3- مقداری اسیر از طریف قیف در مبدل می ریزیم تا از طرف دیگر مبدل، درون ظرف دیگری بریزد، وجود کف به همراه اسیر خروجی از طرف دیگر بیانگر حل شدن رسوب درون مبدل در اسید است. برای رسوب زدایی کامل اسید درون ظرف دوم را دوباره از طریق قیف در مبدل میریزیم و این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا محلول خروجی از مبدل بدون کف باشد.

نکته قابل توجه اینکه در لحظه اول که اسید وارد مبدل می شود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدی از بالای قیف ایجاد می شود که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت می شود. دقت کنید ریختن اسید داخل قیف ته ظرف را روی قیف قرار دهید که پاششی ایجاد نشود و بعد از اینکه تمام اسید را داخل مبدل ریختیم چندین بار این عمل را تکرار می کنیم تا کاملا رسوب داخل مبدل گرفته شود و هیچ گونه کفی اسید نداشته باشد.

نکته: در مرحله اول که اسید وارد مبدل می شود خروجی مبدل به صورت کف است و هر چند بار که اسید دور بخورد این کف کم می شود و وقتی که کاملا جرم مبدل گرفته شود دیگر هیچ گونه کف همراه اسید خارج نمی شود. پس از پایان کار ظرف اسید را کنار گذاشته و آب خالص درون قیف بریزید تا مبدل کاملا شسته شود.

انجام رسوب زدایی آبگرمکن بصورت حرفه ای

4- بعد از رسوب گیری کامل باید مبدل گرمایی را با آب کاملا شست و شو داد و در جای خود نصب کرد.

رسوب زدایی با پمپ یکی دیگر از روش های رسوب گیری مبدل ها استفادده از پمپ است.

در این روش پمپ اسیدشوی را در ظرف اسید قرار می دهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل کرده و طرف دیگر مبدل گرمایی را با استفاده از ظرف شبلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم. پس از چند دقیقه کارکرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته می شود پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست و شو می دهیم و در محل خود نصب می کنیم. گفتنی است که بعضی از سرویس کاران در بازارکار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند که در این روش مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتا باعث خرابی پمپ کولر می شود و مقرون به صرفه نیست.

روش کار رسوب زدایی مبدل گرمایی با پمپ

وسایل مورد نیاز:

1- پمپ اسیدشویی 1 عدد

2- شیلنگ 2/1 اینچ قابل انعطاف 2 عدد

3- ظرف مناسب پلاستیکی جهت ریختن اسید 1 عدد

4- مبدل گرمایی 1 عدد

5- اسید 1 گالن

6- آب 1 گالن

7- عینک محافظ

8- ماسک دهنی

نکات فنی و ایمنی:

1- با توجه به اینکه پنپ مربوطه از برق 220 ولت استفاده می کند نهایت دقت را نسبت به عایق بودن کامل سیم ها داشته باشید.

2- سیم رابط مورد استفاده حتما عایق و سالم باشد و از قرار گرفتن آن در مسیر عبور و مرور اجتناب شود.

3- دقت کنید پمپ مربوطه هیچ گونه اتصال بدنه نداشته باشد.

4- با توجه به اینکه اسید باعث خوردگی فلزات می شود بیشتر از پمپ های پلاستیکی استفاده شود.

5- حتما برای جلوگیری از استنشاق گاز اسید از ماسک و عینک استفاده شود.

مراحل انجام کار:

1- اسید را داخل ظرف پلاستیکی بریزید.

2- آب مبدل حرارتی را کاملا تخلیه کنید.

3- پمپ اسیدشویی را داخل ظرف اسید قرار دهید، به صورتی که مکش پمپ داخل اسید قرار گیرد.

4- شیلنگ خروجی پمپ را به ورودی مبدل گرمایی وصل کنید.

5- شیلنگ خروجی از مبدل گرمایی را داخل ظرف اسید قرار دهید.

6- سیم پمپ را به برق وصل می کنیم تا اسید درون مبدل گردش کند و منتظر می مانیم که تمام رسوب های داخل مبدل گرفته شود و در پایان پمپ را داخل ظرف آب تمیز قرار می دهیم تا مبدل کامل شسته شود.

رسوب زدایی با دستگاه ویژه

یکی از روش هایی که اخیرا استفاده می شود، استفاده از دستگاه خاصی است که برای رسوب گیری انواع مبدل های شوفاژ دیواری و آبگرمکن دیواری استفاده می شود.

این دستگاه دارای یک مخزن اسید به ظرفیت سه تا هشت لیتر است. داخل این مخزن یک دستگاه پمپ اسیدشویی قرار دارد. مخزن دارای یک روزنه برای ریختن اسید به داخل است و یک محل تخلیه برای اسید کار کرده در نظر گرفته شده است.

دو عدد شیلنگ با قطره های 2/1 اینچ به این دستگاه وصل است که یکی برای خروج اسید از مبدل و ورود آن به دستگاه و دیگری برای خروج اسید از دستگاه و ورود به مبدل گرمایی است. این دستگاه دارای یک تایمر (زمان سنج) است که نسبت به نوع و میزان رسوب هر مبدل زمان مشخصی روی آن تنظیم می شود که بعد از پایان زمان دستگاه را خاموش می کند یکی از مزایای این دستگاه این است که می توان از آن در منزل مشتری استفاده کرد.

روش کار رسوب زدایی مبدل گرمایی با دستگاه ویژه

وسایل مورد نیاز:

1- دستگاه رسوب زدا 1 عدد

2- شیلنگ قابل انعطاف بلند 2 عدد

3- قیف برای ریختن اسید داخل دستگاه 1 عدد

4- مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری 1 عدد

5- اسیدکلریدریک 20% 1 گالن

6- آب جهت شست و شوی پایانی 1 گالن

7- عینک محافظ سفید

8- ماسک دهنی

مراحل انجام کار:

1- ابتدا آب مبدل گرمایی را کاملا تخلیه کنید.

2- شیلنگ های بلند مربوط به دستگاه را به دو طرف مبدل با مهره یک دوم با واشر مناسب وصل می کنیم.

3- حدود سه لیتر اسید را با قیف در دستگاه میریزیم.

4- دستگاه را روشن کرده و تایمر آن را روی پانزده دقیقه تنظیم کنید.

5- پس از پایان رسوب زدایی مبدل را با آب شست و شو می دهیم.

نکات ایمنی

1- کف دستگاه داخل آب قرار نگیرد.

2- از روشن کردن دستگاه بدون مواد رسوب گیری جدا خودداری شود.

3- دقت کنید که هیچ گونه اتصال بدنه ای وجود نداشته باشد.

4- با توجه به برق 220 ولت دستگاه ها سیم مربوطه به هیچ وجه در محل عبور و مرور قرار نگیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *